-

symbol centrala

Zortström jednotka v hydraulike

Integra Slovakia s.r.o.

partner pre vaše projekty

Vitajte na stránke INTEGRA Slovakia s.r.o.
centrála

Technológia ZORTSTRÖM

ZORTSTRÖM ® - technológia priateľská voči ekológii

Rozdeľovač/zberač usporiadaný v kruhu, v telese v tvare valca
Uplatnenie kúrenie - chladenie
 • Vyčísliteľné úspory
 • Podstatné zlepšenie hydrauliky okruhov
 • Úspora priestoru

ZORTSTRÖM technológia (angl.Zortstroem technology) Centrála sa nedelí primárne na rozdeľovač/zberač/THR (HVDT,anuloid), ale na vrstvy, pričom vrstva plní funkciu rozdeľovača aj zberača, THR a akumulačného zásobníku. Napr. vratná vetva radiátorového okruhu sa môže napojiť priamo na prívodnú vetvu podlahoveho kúrenia. Vrstiev môže byť 1,2 až napr.6. Centrála plní funkciu THR (HVDT, anuloidu) a súčasne akumulačného zásobníku. ZORTSTRÖM technológia umožňuje zjednodušenie zapojenia hydraulických okruhov, okrem optimalizovania hydrauliky ZORTSTRÖM prináša vyčísliteľné úspory.

Inžiniering

 • investičné zámery
 • štúdie, projekty
 • aplikačné programy

Riešenia

 • Domat Control systém
 • systémy riadenia, MaR
 • mikro PLC

Predaj

 • MaR prístroje
 • Dátové modemy
 • ANTICALC

Viac o technológii ZORTSTRÖM

Súhrn informácii o technológií ZORTSTRÖM pre investorov, energetikov, prevádzkovateľov. Ak sa zameriame na klasické rovné podlhovasté rozdeľovače, tak dôležité je vedieť to, že boli podrobené výskumu, ktorý trval viac ako 50 rokov. Na začiatku to boli experimentálne merania v laboratórnych podmienkach, ale postupne sa prešlo na počítačové simulácie matematické modely. Tento výskum jednoznačne potvrdil nižšiu efektivitu, čo malo vplyv na celý rad odvetví, kde sa rozdeľovače používajú. Výskum potvrdil aj to, že klasické podlhovasté rozdeľovače sa nedajú nejak podstatne vylepšiť.
Technológia ZORTSTRÖM priniesla významnú inováciu riešení okruhov tepelných aj chladiacich systémov. Etablovala sa ako inovačné riešenie a uplatňuje sa v mnohých projektoch, napr. s využitím odpadového tepla, alebo energie obnoviteľných zdrojov. Ak hľadáte optimálne riešenie, ZORTSTRÖM je asi tým, čo potrebujete. Zoznámte sa podrobnejšie s riešeniami a s referenciami. ZORTSTRÖM umožňuje každému zariadeniu optimálne pracovať a spája tieto zariadenia do fungujúceho celku, zároveň prináša úspory energie. Teplotná stratifikácia je tu kľúčom. Otázka spotreby energie začala mať význam a s príchodom koncepcií ako sú budovy s takmer nulovou spotrebou nZEB a tzv. energeticky plusové budovy tzv. EHP (Energie Haus Plus) nízka spotreba sa stala prioritou. Dnes už nestačí aby zariadenie fungovalo, požiadavka je, aby spotreba energie bola optimalizovaná. Odpoveďou je ZORTSTRÖM.